Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash siyosati

1. Umumiy qoidalar Ushbu shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash siyosati 2006 yil 27 iyuldagi Federal qonun talablariga muvofiq tuzilgan. 152-FZ-sonli Shaxsiy malumotlar togrisida (bundan buyon matnda Shaxsiy ma`lumotlar to`g`risidagi qonun) va shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash tartibi va Ivan Sergeevich Mixaylov (bundan buyon matnda Operator deb yuritiladi) tomonidan qabul qilingan shaxsiy ma`lumotlarning xavfsizligini ta`minlash choralarini belgilaydi. . 1.1. Operator o`zining shaxsiy ma`lumotlarini qayta ishlash jarayonida inson va fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga rioya qilishni, shu jumladan shaxsiy hayoti, shaxsiy va oilaviy sirlarga bo`lgan huquqlarni himoya qilishni o`z faoliyatini amalga oshirishning eng muhim maqsadi va sharti sifatida belgilaydi. 1.2. Shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashga oid ushbu Operatorning siyosati (bundan buyon matnda Siyosat deb yuritiladi) httpsː // thismywebsite · com veb-saytiga tashrif buyuruvchilar to`g`risida Operator tomonidan olinishi mumkin bo`lgan barcha ma`lumotlarga nisbatan qo`llaniladi. 2. Siyosatda ishlatiladigan asosiy tushunchalar 2.1. Shaxsiy ma`lumotlarni avtomatlashtirilgan tarzda qayta ishlash - kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash. 2.2. Shaxsiy ma`lumotlarni blokirovka qilish - bu shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashni vaqtincha to`xtatib turish (agar shaxsiy ma`lumotlarni aniqlashtirish uchun qayta ishlash zarur bo`lmasa). 2.3. Veb-sayt - grafik va axborot materiallari to`plami, shuningdek, https network // thismywebsite · com manzili bo`yicha Internetda mavjudligini ta`minlaydigan kompyuter dasturlari va ma`lumotlar bazalari. 2.4. Shaxsiy ma`lumotlarning axborot tizimi - ma`lumotlar bazalarida joylashgan shaxsiy ma`lumotlar to`plami va ularni qayta ishlashni ta`minlaydigan axborot texnologiyalari va texnik vositalar. 2.5. Shaxsiy ma`lumotlarni depersonalizatsiya qilish - natijada qo`shimcha ma`lumotlardan foydalanmasdan shaxsiy ma`lumotlarning ma`lum bir Foydalanuvchiga yoki shaxsiy ma`lumotlarning boshqa sub`ektiga tegishliligini aniqlash mumkin bo`lmagan harakatlar. 2.6. Shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash - avtomatlashtirish vositalari yordamida yoki bunday vositalardan foydalanmasdan amalga oshiriladigan har qanday harakatlar (operatsiyalar) yoki harakatlar (operatsiyalar) to`plami, shu jumladan shaxsiy ma`lumotlar bilan yig`ish, yozib olish, tizimlashtirish, to`plash, saqlash, aniqlashtirish (yangilash, o`zgartirish), ajratib olish. , shaxsiy ma`lumotlarni ishlatish, uzatish (tarqatish, taqdim etish, kirish), shaxsiylashtirish, blokirovka qilish, yo`q qilish, yo`q qilish. 2.7. Operator - davlat organi, munitsipal organ, yuridik yoki jismoniy shaxs, mustaqil ravishda yoki boshqa shaxslar bilan birgalikda shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashni tashkil qiluvchi va (yoki) amalga oshiradigan, shuningdek shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash maqsadlarini, shaxsiy ma`lumotlarning tarkibini belgilaydigan shaxsiy ma`lumotlar bilan ishlov berish, harakatlar (operatsiyalar) bajarish. 2.8. Shaxsiy ma`lumotlar - veb-saytning aniq yoki aniqlangan foydalanuvchisiga to`g`ridan-to`g`ri yoki bilvosita tegishli bo`lgan har qanday ma`lumot httpsː // thismywebsite · com. 2.9. Shaxsiy ma`lumotlar sub`ekti tarqatish uchun ruxsat bergan shaxsiy ma`lumotlar - shaxsiy ma`lumotlar, tarqatish uchun shaxsiy ma`lumotlar sub`ekti tomonidan ruxsat etilgan shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashga rozilik berish orqali shaxsiy ma`lumotlar sub`ekti tomonidan taqdim etiladigan cheksiz ko`p odamlarning kirish huquqi. Shaxsiy ma`lumotlar to`g`risidagi qonunda belgilangan tartibda (bundan keyin - tarqatish uchun ruxsat berilgan shaxsiy ma`lumotlar). 2.10. Foydalanuvchi httpsː // thismywebsite · com veb-saytining har qanday mehmonidir. 2.11. Shaxsiy ma`lumotlarni taqdim etish - shaxsiy ma`lumotlarni ma`lum bir shaxsga yoki shaxslarning ma`lum doirasiga oshkor qilishga qaratilgan harakatlar. 2.12. Shaxsiy ma`lumotlarni tarqatish - shaxslarning noma`lum doirasiga shaxsiy ma`lumotlarni oshkor qilishga (shaxsiy ma`lumotlarni uzatish) yoki cheksiz ko`p odamlarning shaxsiy ma`lumotlari bilan tanishishga qaratilgan har qanday harakatlar, shu jumladan shaxsiy ma`lumotlarni ommaviy axborot vositalarida oshkor qilish, joylashtirish axborot va telekommunikatsiya tarmoqlari yoki shaxsiy ma`lumotlarga boshqa usul bilan kirishni ta`minlash. 2.13. Shaxsiy ma`lumotlarning transchegaraviy uzatilishi - shaxsiy ma`lumotlarni chet davlat davlati hududiga chet davlat hokimiyatiga, chet el jismoniy yoki chet el yuridik shaxsiga o`tkazish. 2.14. Shaxsiy ma`lumotlarni yo`q qilish - natijada shaxsiy ma`lumotlar ma`lumotlar tizimidagi shaxsiy ma`lumotlarning tarkibini qayta tiklashning iloji yo`qligi bilan qaytarib bo`lmaydigan tarzda yo`q qilinadigan har qanday harakatlar va (yoki) shaxsiy ma`lumotlarning moddiy tashuvchilari yo`q qilinadi. 3. Operatorning asosiy huquqlari va majburiyatlari 3.1. Operator quyidagilarga haqli: - shaxsiy ma`lumotlar sub`ektidan ishonchli ma`lumotlarni va / yoki shaxsiy ma`lumotlarni o`z ichiga olgan hujjatlarni olish; - agar shaxsiy ma`lumotlar sub`ekti shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashga rozilikni qaytarib olsa, Operator Shaxsiy ma`lumotlar to`g`risidagi qonunda belgilangan asoslar mavjud bo`lsa, shaxsiy ma`lumotlarni sub`ektning roziligisiz shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashni davom ettirish huquqiga ega; - kerakli chora-tadbirlar tarkibi va ro`yxatini mustaqil ravishda aniqlash Shaxsiy ma`lumotlar to`g`risidagi qonunda va unga muvofiq qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarda nazarda tutilgan majburiyatlarning bajarilishini ta`minlash uchun qo`llaniladigan va etarli, agar Shaxsiy ma`lumotlar to`g`risidagi qonun yoki boshqa federal qonunlarda boshqacha tartib nazarda tutilgan bo`lmasa. 3.2. Operator majburiy: - shaxsiy ma`lumotlarning sub`ektiga, uning iltimosiga binoan, shaxsiy ma`lumotlarini qayta ishlashga oid ma`lumotlarni taqdim etish; - Rossiya Federatsiyasining amaldagi qonunchiligida belgilangan tartibda shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashni tashkil etish; - Shaxsiy ma`lumotlar to`g`risidagi qonun talablariga muvofiq shaxsiy ma`lumotlar sub`ektlari va ularning qonuniy vakillarining so`rovlari va so`rovlariga javob berish; - ushbu organning talabiga binoan shaxsiy ma`lumotlar sub`ektlarining huquqlarini himoya qilish bo`yicha vakolatli organga zarur ma`lumotlarni ushbu so`rov olingan kundan boshlab 30 kun ichida xabar qilish; - shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashga nisbatan ushbu Siyosatni nashr etish yoki boshqacha tarzda cheklovsiz kirishni ta`minlash; - shaxsiy ma`lumotlarni ularga ruxsatsiz yoki tasodifiy kirish, ularni yo`q qilish, o`zgartirish, blokirovka qilish, nusxalash, taqdim etish, tarqatishdan, shuningdek shaxsiy ma`lumotlarga nisbatan boshqa noqonuniy harakatlardan himoya qilish uchun huquqiy, tashkiliy va texnik choralarni ko`rish; - Shaxsiy ma`lumotlar uzatishni (tarqatishni, taqdim etishni, kirishni) to`xtatish, Shaxsiy ma`lumotlar to`g`risidagi qonunda nazarda tutilgan tartibda va hollarda shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashni to`xtatish va yo`q qilish; - Shaxsiy ma`lumotlar to`g`risidagi qonunda nazarda tutilgan boshqa vazifalarni bajarish. 4. Shaxsiy ma`lumotlar sub`ektlarining asosiy huquqlari va majburiyatlari 4.1. Shaxsiy ma`lumotlar sub`ektlari: - federal qonunlarda nazarda tutilgan hollar bundan mustasno, shaxsiy ma`lumotlarini qayta ishlashga oid ma`lumotlarni olish. Ma`lumotlar Operator tomonidan shaxsiy ma`lumotlar mavzusiga kirish uchun qulay shaklda taqdim etiladi va unda boshqa shaxsiy ma`lumotlar sub`ektlariga tegishli shaxsiy ma`lumotlar bo`lmasligi kerak, agar bunday shaxsiy ma`lumotlarni oshkor qilish uchun qonuniy asoslar mavjud bo`lmasa. Axborot ro`yxati va ularni olish tartibi Shaxsiy ma`lumotlar to`g`risidagi qonun bilan belgilanadi; - operatordan shaxsiy ma`lumotlarini aniqlashtirishni, agar shaxsiy ma`lumotlar to`liq bo`lmagan, eskirgan, noto`g`ri, noqonuniy ravishda olingan yoki belgilangan ishlov berish maqsadi uchun zarur bo`lmasa, ularni blokirovka qilishni yoki yo`q qilishni talab qilish, shuningdek ularning huquqlarini himoya qilish uchun qonun hujjatlarida nazarda tutilgan choralarni ko`rish; - tovarlarni, ishlarni va xizmatlarni bozorda targ`ib qilish maqsadida shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashda oldindan kelishish shartini ilgari surish; - shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashga rozilikni qaytarib olish; - shaxsiy ma`lumotlar sub`ektlarining huquqlarini himoya qilish bo`yicha vakolatli organga yoki Operatorning shaxsiy ma`lumotlarini qayta ishlash jarayonida noqonuniy harakatlari yoki harakatsizligiga sud orqali murojaat qilish; - Rossiya Federatsiyasi qonunlarida nazarda tutilgan boshqa huquqlardan foydalanish. 4.2. Shaxsiy ma`lumotlar sub`ektlari: - Operatorga o`zingiz haqingizda ishonchli ma`lumotlarni taqdim eting; - shaxsiy ma`lumotlarini aniqlashtirish (yangilash, o`zgartirish) to`g`risida Operatorga xabar berish. 4.3. Operatorga o`zlari to`g`risida noto`g`ri ma`lumotlar yoki shaxsiy ma`lumotlarning boshqa mavzusi to`g`risida ma`lumotni ikkinchisining roziligisiz topshirgan shaxslar Rossiya Federatsiyasi qonunlariga muvofiq javobgar bo`ladilar. 5. Operator Foydalanuvchining quyidagi shaxsiy ma`lumotlarini qayta ishlashi mumkin 5.1. Familiyasi ismi otasini ismi; 5.2. Telefon raqami; 5.3. E-mail manzili; 5.4. Shuningdek, sayt Internet statistikasi xizmatlaridan (Yandex Metrica va Google Analytics va boshqalar) foydalanib, tashrif buyuruvchilar (shu jumladan cookie-fayllar) haqidagi anonim ma`lumotlarni to`playdi va qayta ishlaydi. 5.5. Yuqorida keltirilgan Siyosat matnidagi ma`lumotlar Shaxsiy ma`lumotlar umumiy kontseptsiyasi bilan birlashtirilgan. 5.6. Irq, millat, siyosiy qarashlar, diniy yoki falsafiy e`tiqodlar, yaqin hayotga tegishli shaxsiy ma`lumotlarning maxsus toifalarini qayta ishlash Operator tomonidan amalga oshirilmaydi. 5.7. Shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlash San`atning 1-qismida ko`rsatilgan shaxsiy ma`lumotlarning maxsus toifalari orasida tarqatish uchun ruxsat berilgan. Shaxsiy ma`lumotlar to`g`risidagi qonunning 10-moddasida san`atda ko`zda tutilgan taqiqlar va shartlarga ruxsat beriladi. Shaxsiy ma`lumotlar to`g`risidagi qonunning 10.1. 5.8. Tarqatish uchun ruxsat berilgan shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashga foydalanuvchining roziligi uning shaxsiy ma`lumotlarini qayta ishlashga bo`lgan boshqa roziliklardan alohida tuziladi. Bunday holda, nazarda tutilgan shartlar, xususan, Art. Shaxsiy ma`lumotlar to`g`risidagi qonunning 10.1. Bunday rozilikning mazmuniga qo`yiladigan talablar shaxsiy ma`lumotlar sub`ektlarining huquqlarini himoya qilish bo`yicha vakolatli organ tomonidan belgilanadi. 5.8.1. Tarqatish uchun ruxsat berilgan shaxsiy ma`lumotlarni qayta ishlashga rozilik Foydalanuvchi tomonidan to`g`ridan-to`g`ri Operator tomonidan taqdim etiladi. 5.8.2. Operator, foydalanuvchining belgilangan roziligini olgan paytdan boshlab uch ish kunidan kechiktirmay, ishlov berish shartlari, qayta ishlash uchun taqiqlar va shartlar mavjudligi to`g`risida ma`lumot nashr etishga majburdir.

Ortga